CeasConvertor valutar


MeteoOcolul Silvic Oradea
Adresa: str. Constructorilor nr.1, 410188 Oradea

Șef ocol: ing. Hulea Cornel
Contabil șef: ec. Pășcuț Liliana
e-mail: oradea@oradea.rosilva.ro
telefon: 0259/431005, 0359/800432, 0372/702229
fax: 0259/431834www.rosilva.ro www.apepaduri.gov.ro oradea.gardaforestiera.ro