Actiuni educație ecologică 01 - 15 aprilie 2018

În perioada „Lunii Plantării Arborilor” Direcţia Silvică Bihor a desfăşurat, prin implicarea ocoalelor silvice sau prin implicare directă numeroase acţiuni de propagandă silvică şi/sau ecologică.
Între aceste acţiuni se numără și plantarea de puieţi forestieri în fond forestier cu copii preşcolari, şcolari în ciclurile primar, gimnazial şi chiar liceal. Astfel de acţiuni au fost desfăşurate, în raza ocoalelor silvice Aleșd, Beiuș, Oradea, Sudrigiu şi Tinca. Participarea a fost extrem de numeroasă la fiecare dintre acţiuni participând între 25 şi 120 de copii. La final, participanţilor li s-au oferit diplome de participare.
Pe lângă acțiunile prezentate anterior în comunicatele transmise către media locală, D.S. Bihor a coordonat și desfăşurat mai multe astfel de acțiuni în perioada 27.03.-15.04.2017.
 Elevii clasei a II- a B- Step by Step, însoţiţi de doamnele învăţătoare, Monea Manuela şi Drinc Raluca, reprezentând Şcoala Gimnazială „N. Popoviciu” Beiuş, cu susţinerea conducerii reprezentată prin d-na director Nemeş Mihaela au participat în cursul zilei de vineri, 13 martie 2018, la o acţiune de curăţare, terasare şi plantare de arbori care a avut loc la Cantonul Silvic Săldăbagiu din zona pădurii comunale Căpâlna. Pe o suprafaţă care se întinde pe 3 hectare, s-au plantat puieţi de stejar roşu, castan, ulm, carpen şi frasin puşi la dispoziţie de Direcţia Silvică Bihor. Lor li s-au alăturat poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie nr.2 de la Poliţia Rurală Beiuş din cadrul IPJ Bihor, jandarmii din cadrul IJJ Bihor şi reprezentantul Direcţiei Silvice Bihor – ing. silvic Tomuțiu Adrian.
 Cea mai amplă acțiune de plantare din acest an s-a desfășurat în data de 11.04.2018 cu participarea angajaților SC CELESTICA SRL Oradea. Cei 75 angajați ai societății amintite au plantat în cele 4 ore, cât a durat acțiunea peste 2.000 puieți forestieri din specia Gorun și Stejar pedunculat. Acțiunea a fost supravegheată și coordonată în teren de personalul O.S. Oradea și s-a desfășurat în pădurea Betfia, proprietatea Primăriei Sânmartin.
 În 13.04.2018 am primit vizita a 25 elevi din clasa a IV-a de la Lic. Teor. ”Onisifor Ghibu” Oradea, însoțiți de dna. profesoară Iuliana Kocsis. Cu această ocazie colegii de la O.S. Oradea au susținut o lecție deschisă se educație ecologică, care a fost încununată cu plantarea câtorva zeci de puieți de Gorun în aceeași pădure de la Hidișelul de Jos.
 În data de 14 aprilie a.c. 70 membrii ai oraganizației Tineretul Social Democrat din Bihor au participat tot în raza O.S. Oradea, pădurea de la Hidișelul de Jos, la o acțiune de plantare de puieți forestieri. Rezultatul a fost plantarea a peste 500 puieți de Gorun.
 în data de 14.04.2018 a avut loc o amplă acțiune de igienizare a drumului Aleșd – Peștiș – km 11 – Șinteu, acțiune desfășurată în baza unui parteneriat între Primăria Aleșd, cele 2 licee din orașul Aleșd, Salubri, Ocolul Silvic Aleșd, Poliția Orașului Aleșd și Asociația Sportivă. S-au colectat astfel aproximativ 1.000 saci cu resturi menajere și pet-uri, cantitate impresionantă de deșeuri care denotă indiferența cetățenilor față de legile/regulile elementare de ecologie și menținere a calității vieții.
 În paralel cu acțiunea prezentată mai sus s-a desfășurat o adevărată lecție teoretică și practică privind reîmpădurirea suprafețelor, susținută de reprezentanții Ocolului Silvic Aleșd. Acțiunea a fost inițiată de către consulul onorific al Republicii Slovace în jud. Bihor, Iabloncik Miroslav în parteneriat cu primăriile din zonă. Acțiunea s-a desfășurat într-un șantier de împădurire aparținând Primăriei Aleșd și au participat 60 de elevi și cadre didactice de la liceele din localitate. Astfel timp de 4 ore s-au plantat cca. 2.500 puieți din specia duglas. Acțiunea s-a încheiat la un gulaș oferit de către Ocolul Silvic Aleșd.
 în data de 20.04.2018 în raza O.S. Sudrigiu, UP I Băița a avut loc o acțiune de plantare cu participarea a 50 elevi ai Colegiului Național ”Avram Iancu” din Ștei, însoțiți de conducerea liceului, dir. prof. Adru Cristian și dir. adj. Prof. Coroiu Manuel și prof. Man Anamaria, prof. Popa Daniela și prof. Laza-Matiuța Lenuța. De partea tehnică a acțiunii s-a ocupat personalul Ocolului Silvic Sudrigiu. Acțiunea s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanților, fiind plantați peste 200 puieți de Molid.
Pe această cale dorim să anunțăm încheierea ”Lunii Plantării Arborilor” având convingerea că, deși vremea nu a fost cea mai favorabilă pentru acest gen de acțiuni, a fost un an prolific din punct de vedere al activităților ce au ca scop formarea unei educații ecologice corespunzătoare în rândul cetățenilor, a copiilor în special.
De asemenea dorim să mulțumim tuturor partenerilor, cadrelor didactice dar în mod deosebit copiilor pentru participare și pentru implicarea lor în acțiunile de plantare întreprinse de Direcția Silvică Bihor și ocoalele silvice din structura sa în această perioadă.
În plan tehnic, în această perioadă Direcţia Silvică Bihor a realizat programul anual de regenerare a pădurilor în proporție de 98%, însemnând 390 ha de regenerări dintr-un program pentru anul 2018 de 397 ha. Din regenerările menţionate 275 ha reprezintă regenerările naturale, iar 115 ha împăduriri. Au mai rămas de realizat câteva ha de împăduriri în zona de munte unde nu s-a putut interveni până la această dată datorită condițiilor meteo improprii (stratul de zăpadă persistă). Estimăm pentru finele campaniei de regenerare din primăvara 2018, o depășire a programului de regenerare.Acțiuni educație ecologică 26 - 29 martie 2018

Aşa cum obişnuim în fiecare an şi cum am promis cu ocazia deschiderii „Lunii Plantării Arborilor”, Direcţia Silvică Bihor desfăşoară câteva acţiuni dedicate naturii în general şi pădurii în special. Vă prezentăm în cele ce urmează acţiunile desfăşurate în perioada 15 martie – 20 martie 2018.
Deschiderea „Lunii Plantării Arborilor” s-a desfășurat în data de 15 martie 2018.
În data de 28 martie 2018 în raza O.S. Tinca, UP II parcela 391A, cantonul Râpa – pădurea Asociației Urbariale Tulca în suprafață de 1,20 ha, 17 de elevi din clasa a IX-a de la Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga” din Tinca însoțiți de prof. Madear Viorica au participat sub îndrumarea personalului O.S. Tinca la o acțiune de plantare în fond forestier. S-au plantat peste 200 puieți forestieri de foioase.
Profesori şi elevi de la Liceul cu Program Sportiv "Bihorul" împreună cu Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea și de la Șc. Gimnazială ”Oltea Doamna”, în colaborare cu Direcţia Silvică Bihor, au participat în data de 29 martie la o acțiune de plantat în șantierul de împădurire situat în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 75L în suprafață totală de 2,6 ha. Au participat 17 de copiii (clasele V – VIII) de la Liceul cu Program Sportiv "Bihorul" însoțiți de prof. Bochiș Liviu și Filip Carmen de la Palatul Copiilor și prof. Szucs Tunde de la Liceul Sportiv, fiind urmați de 27 elevi din clasa a VI-a D de la Șc. Gimnazială ”Oltea Doamna” însoțiți de d-na prof. Faur Patricia și d-na prof. Biriș Mihaela. S-au plantat peste 700 sute de puieți din speciile Gorun.
Tot în data de 29 martie 2018 dar în raza O.S. Aleșd, UP II parcela 201E a avut loc o lecție de educație ecologică cu participarea unui grup de 15 elevi din clasa pregătitoare de la Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” din aleșd însoțiți de 2 cadre didactice. Acțiunea a fost coordonată de personalul O.S. Aleșd (un inginer și 4 pădurari) având un invitat special, un silvicultor pensionar. Lecția a constat într-o discție interactivă pe tema ”De ce să iubim pădurea”, o acțiune de plantare a câteva sute de puieți forestieri de Duglas și s-a încheiat prin recompensarea micilor ecologiști cu suc, banane, biscuiți și bomboane. La plecare am obținut promisiunea că vor reveni și în anul viitor.
Am demarat deja procedura pentru a asigura sponsorizări cu puieți forestieri, Primăriilor partenere (cele care au pădurile în administrarea D.S. Bihor) din județ. Până în prezent avem solicitări pentru sponsorizare, din partea acestora pentru cantitatea de 12.730 bucăți puieți din specia Stejar roșu. Menționăm că puieții oferiți prin sponsorizare sunt pentru amenajare spații verzi, aliniamente, etc. și nu vor putea fi folosiți în vederea reîmpăduririi terenurilor forestiere de pe care s-a recoltat anterior masă lemnoasă.
De asemenea în baza unor protocoale de colaborare s-au oferit gratuit peste 100 puieți pentru plantat Liceului Otodox ”Ep. R. Ciorogariu”, Palatul Copiilor și Elevilor, Grădiniței cu Program Prlungit nr. 53 și Grădiniței cu Program Prelungit nr. 45 toate din Oradea.
Pentru perioada următoare avem programate și alte acțiuni de plantare în fond forestier atât în raza O.S. Oradea, în împrejurimile orașului (zona Hidișel) cât și la celelalte ocoale din structura Direcției Silvice. Astfel în data de 04.04.2018 este programată o acțiune similară cu cele prezentate mai sus cu un grup de ”Cercetași” în pădurea de la Hidișel, iar în 14 aprilie 2018 vom avea la plantat un ONG într-unu din șantierele de împădurire din raza O.S. Beiuș.
Am avut până la această dată contacte și cu alte entități din județ, care sperăm să se concretizeze cu ieșiri în teren pentru efectuarea de plantări.
Acestea sunt acțiunile care sunt anunțate deja dar doritorii (școli, grupuri de persoane, etc.) se pot adresa Direcției Silvice Bihor și în măsura în care dispunem de suprafețe apte pentru împădurire și timpul ne mai permite vor fi organizate și alte asemenea evenimente. Trebuie menționat că vremea este totuși destul de avansată fapt ce face tot mai dificil de a organiza după aceste date alte asemenea acțiuni în zonele de câmpie.
Vă mulţumim pentru colaborare.Deschiderea ”Luna Plantării Arborilor” ediția 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 397,32 hectare din care 274,79 ha regenerări naturale şi 122,53 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 30,87 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza cca. 650 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite.
Acțiunile din cadrul „LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”, se vor desfășura în perioada 15 martie - 15 aprilie.
Pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor îşi propune în cadrul LUNII PLANTĂRII ARBORILOR o serie de manifestări şi acţiuni şi anume:
 Acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătit un șantier de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 75A% în suprafață totală de 2,6 ha. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu unitățile de învățământ din zona orașului Oradea. De asemenea suntem pregătiți să desfășurăm acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor;
 organizarea de manifestări consacrate „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR” (simpozioane, conferinţe, comunicări, informări) la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie;
 efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora;
 executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond
forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică,
curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond
forestier, etc.;
 furnizarea de către ocoalele silvice, la preţuri avantajoase de material săditor,
pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau
împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite
din partea personalului silvic.
 Sponsorizări cu material săditor pentru spații verzi, aliniamente, etc.www.rosilva.ro www.apepaduri.gov.ro oradea.gardaforestiera.ro