Home

Datele societății
Denumire: Regia Națională a Pădurilor Romsilva Direcţia Silvică Bihor; CIF: 1590120; Adresa: Oradea, strada Mihai Eminescu nr.15; e-mail: office@oradea.rosilva.ro; telefon: 0259/413001, 0359/413484, 0744/787095.

Amplasare geografică
Direcţia Silvică Bihor este situată în partea de nord-vest a ţării, în zona celor trei Crişuri precum şi a râului Barcău distribuţia altitudinală fiind destul de vastă, pornind de la 90 m (trupul Ateaş – zona Cefa) şi ajungând până la limita altitudinală superioară din zona munţilor Apuseni şi anume la peste 1600 m (între Vf. Poieni şi Vf. Bohodei).

Suprafaţa fondului forestier
Suprafaţa totală a fondului forestier al judeţului Bihor este de 208.730 ha în timp ce Direcţia Silvică Bihor administrează în prezent (situaţie la 31 dec. 2021), o suprafaţă de 113.425 ha fond forestier, din care 60.906 ha sunt păduri proprietate publică a statului iar 52.519 ha aparţin unor diverşi proprietari privaţi (consilii locale, composesorate, asociaţii urbariale, instituţii de învăţământ şi de cult şi persoane fizice).
Fondul forestier (proprietate publică a statului) al Direcţiei Silvice Bihor este constituit din păduri cu funcţii speciale de protecţie în proporţie de cca. 74 % şi păduri cu funcţii de protecţie şi producţie 26%.