Acțiuni de plantare desfășurate în 17 martie 2017

Profesori şi elevi de la Școala Internațională Agora și de la Șc. Gimnazială ”Szacsvay Imre”, în colaborare cu Direcţia Silvică Bihor, au participat în data de 17 martie la o acțiune de plantat în șantierul de împădurire situat în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 68E în suprafață totală de 1,8 ha. Au participat 20 de copiii (clasele V – VIII) de la Școala Internațională Agora însoțiți de 2 cadre didactice, fiind urmați de 50 elevi din ciclul gimnazial de la Șc. Gimnazială ”Szacsvay Imre” însoțiți de d-na prof. Mihalache Anca și d-na prof. Tăut Eliza. S-au plantat câteva sute de puieți din speciile Gorun, Stejar pedunculat și Cireș.
Tot în data de 17 martie 2017 dar în raza O.S. Remeți, UP V parcela 104E în suprafață de 0,35 ha, 20 de reprezentanți ai SRI Bihor au plantat cca. 1500 puieți forestieri din speciile Brad, Fag și Paltin de munte.
Acestea sunt acțiunile care sunt anunțate deja dar doritorii (școli, grupuri de persoane, etc.) se pot adresa Direcției Silvice Bihor și în măsura în care dispunem de suprafețe apte pentru împădurire și timpul ne mai permite vor fi serviți cu mare plăcere. Trebuie menționat că vremea este totuși destul de avansată fapt ce face tot mai dificil de a organiza după aceste date alte asemenea acțiuni în zonele de câmpie.
De partea tehnică a acestor activități se ocupă ing. Mircea Faur din centrala Direcției Silvice Bihor ajutat fiind de personalul de teren din cadrul O.S. Oradea.
Vă mulţumim pentru colaborare.