Acțiuni educație ecologică 18 – 22 martie 2019

Aşa cum obişnuim în fiecare an şi cum am promis cu ocazia deschiderii „Lunii Plantării Arborilor”, Direcţia Silvică Bihor desfăşoară mai multe acţiuni dedicate naturii în general şi pădurii în special. Vă prezentăm în cele ce urmează acţiunile desfăşurate în perioada 18 martie – 22 martie 2019.
Deschiderea „Lunii Plantării Arborilor” s-a desfășurat în data de 15 martie 2019.
Profesori şi elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” împreună cu Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea au deschis șirul acțiunilor de plantare din ediția din acest an a Lunii Plantării Arborilor, desfășurate în acest an în pădurea de la Băile 1 Mai, UP V Alparea u.a. 46%, șantier de împădurire în suprafață de 2,0 ha. Astfel în data de 19 martie 2019 au participat 17 copiii (clasele V – VIII) de la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” însoțiți de prof. Bochiș Liviu și prof. Filip Carmen de la Palatul Copiilor și prof. Szucs Tunde de la Liceul Sportiv.
În data de 21 martie 2019 în raza O.S. Tinca, UP I parcela 236C%, cantonul Pusta – pădurea proprietate publică a statului în suprafață de 3,00 ha, 10 de elevi din clasa a V și VI-a de la Școala Generală Călacea din Călacea însoțiți de prof. Ile Marius și prof. Gavra Sorin au participat sub îndrumarea personalului O.S. Tinca la o acțiune de plantare în fond forestier. S-au plantat peste 200 puieți forestieri de foioase.
Vineri 22 martie 2019 ne-au bucurat cu prezența elevii claselor a IX A, X A și XI A (25 elevi) de la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” însoțiți de prof. Popa Lucian și prof. Vințeler Lucian. Aceștia au fost urmați de un grup de elevi din clasa a VII-a D de la Șc. Gimnazială ”Oltea Doamna” însoțiți de prof. Faur Patricia împreună cu elevi ai clasei a VII-a de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea coordonați de prof. Biriș Mihaela.
S-au plantat în aceste acțiuni peste 800 sute de puieți din specia Gorun.
Sâmbătă 23 martie un grup de 35 elevi din cadrul organizației Leo Black Eagle Oradea au fost implicați la o acțiune de plantare organizată în raza O.S. Tinca într-un șantier de împădurire în suprafață de 3,26 ha, în zona localității Apateu. Tinerii voluntari s-au arătat extrem de implicați și dispuși la muncă reușind să planteze în cele câteva ore petrecute în șantierul de împădurire peste 1000 puieți.
Tot sâmbătă dar în Pădurea 1 Mai Asociația pentru Educație și Formare ”Topformalis” Oradea a desfășurat în cadrul proiectului educativ ”Împădurind, salvăm natura!”o acțiune de voluntariat la care au participat 20 de persoane coordonate de prof. univ. dr. Blândul Valentin Cosmin și prof. Boțog Mircea.
Am demarat deja procedura pentru a asigura sponsorizări cu puieți forestieri, Primăriilor partenere (cele care au pădurile în administrarea D.S. Bihor) din județ. Până în prezent avem solicitări pentru sponsorizare, din partea acestora pentru cantitatea de 1.500 bucăți puieți din speciile Stejar roșu și Salcâm. Menționăm că puieții oferiți prin sponsorizare sunt pentru amenajare spații verzi, aliniamente, etc. și nu vor putea fi folosiți în vederea reîmpăduririi terenurilor forestiere de pe care s-a recoltat anterior masă lemnoasă.
Pentru perioada următoare avem programate și alte acțiuni de plantare în fond forestier atât în raza O.S. Oradea, în împrejurimile orașului (pădurea 1 Mai) cât și la celelalte ocoale din structura Direcției Silvice. Astfel în data de 27.03.2019 este programată o acțiune similară cu cele prezentate mai sus cu copii de la grădinițe și școli din Oradea în pădurea 1 Mai.
Cea mai amplă acțiune de voluntariat organizată pe raza Direcției Silvice Bihor, va avea loc sâmbătă 30 martie în parteneriat cu Asociația Ecoasist, Proiectul este intitulat ”Plantăm Fapte Bune” și este primul an când se organizează în județul Bihor fiind așteptați să participe la această acțiune peste 500 de voluntari. Acțiunea de plantare se va desfășura în apropiere de localitate Sârbi, în pădurea proprietate a comunei Sârbi, într-un șantier de 2,5 de ha.
Trebuie menționat că vremea este destul de avansată fapt ce face tot mai dificil de a organiza după aceste date alte asemenea acțiuni în zonele de câmpie.
Vă mulţumim pentru colaborare.