Actiuni educație ecologică 25 – 30 martie 2019

INFORMARE ACȚIUNI PLANTARE

Aşa cum obişnuim în fiecare an şi cum am promis cu ocazia deschiderii „Lunii Plantării Arborilor”, Direcţia Silvică Bihor desfăşoară mai multe acţiuni dedicate naturii în general şi pădurii în special. Vă prezentăm în cele ce urmează acţiunile desfăşurate în perioada 25 martie – 30 martie 2019.
În data de 21 martie 2019 în raza O.S. Oradea, în pădurea de la Băile 1 Mai, UP V Alparea u.a. 46%, șantier de împădurire în suprafață de 2,0 ha – pădurea proprietate publică a statului, 15 de elevi de la Colegiul Național ”Iosif Vulcan” din Oradea însoțiți de prof. Anca Crișan și prof. Kleszken Eva au participat sub îndrumarea personalului de la Direcția Silvică Bihor și O.S. Oradea la o acțiune de plantare în fond forestier.
Au urmat în același șantier de împădurire, probabil cei mai simpatici parteneri în acțiunile de plantare, peste 30 de copii de la grădinița ”Joyful Learning” din Oradea. Grădinarii s-au dovedit pe cât de pricepuți pe atât de interesați de activitatea desfășurată. Satisfacția avută la plantarea micilor arbori a fost deplină atât în rândul micilor ecologiști cât și al însoțitorilor acestora.
Ziua de plantare s-a încheiat cu prezența unui grup de 40 elevi din clasele a VIII-a, respectiv a XII-a de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” însoțiți de prof. Filip Otila și prof. Șchiop Felicia.
S-au plantat în aceste acțiuni peste 400 sute de puieți din specia Gorun.
Sâmbătă 30 martie în fondul forestier proprietatea Comunei Sârbi, andministrat de Direcția Silvică Bihor, a avut loc una dintre cele mai mari acțiuni de împădurire din țara noastră din această primăvară, în organizarea echipei județeane „Plantăm Fapte Bune în România – Bihor”. Peste 17.500 de puieți (gorun, cireș, frasin și stejar roșu) au fost plantați pe o suprafață de aproximatic 3,5 hectare. Puieți forestieri au fost puși la dispoziție de către Direcția Silvică Bihor.
Aproape 1.000 de persoane înscrise în campanie au plantat pe cele trei hectare și jumătate de teren, puse la dipoziția organizatorilor pentru această acțiune de către Primăria Sârbi.
Scopul proiectului este acela de a planta pe cât mai multe terenuri situate în extravilanul localităților dar în același timp și de a conștientiza populația de necesitatea pădurilor pentru a îmbunătăți calitatea aerului pe care îl inspirăm zi de zi și, implicit, îmbunătățirea calității vieții noastre
Trebuie menționat că, având în vedere stadiul avansat al vremii în zonele de câmpie s-au încheiat acțiunile de plantare. Astfel Direcția Silvică Bihor are realizate până în acest moment peste 200 ha regenerări naturale și 70 ha de împăduriri în fondul forestier de stat și cel administrat pe bază de contracte de administrare.