Acțiuni educație ecologică 26 – 29 martie 2018

Aşa cum obişnuim în fiecare an şi cum am promis cu ocazia deschiderii „Lunii Plantării Arborilor”, Direcţia Silvică Bihor desfăşoară câteva acţiuni dedicate naturii în general şi pădurii în special. Vă prezentăm în cele ce urmează acţiunile desfăşurate în perioada 15 martie – 20 martie 2018.
Deschiderea „Lunii Plantării Arborilor” s-a desfășurat în data de 15 martie 2018.
În data de 28 martie 2018 în raza O.S. Tinca, UP II parcela 391A, cantonul Râpa – pădurea Asociației Urbariale Tulca în suprafață de 1,20 ha, 17 de elevi din clasa a IX-a de la Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga” din Tinca însoțiți de prof. Madear Viorica au participat sub îndrumarea personalului O.S. Tinca la o acțiune de plantare în fond forestier. S-au plantat peste 200 puieți forestieri de foioase.
Profesori şi elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” împreună cu Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea și de la Șc. Gimnazială ”Oltea Doamna”, în colaborare cu Direcţia Silvică Bihor, au participat în data de 29 martie la o acțiune de plantat în șantierul de împădurire situat în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 75L în suprafață totală de 2,6 ha. Au participat 17 de copiii (clasele V – VIII) de la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” însoțiți de prof. Bochiș Liviu și Filip Carmen de la Palatul Copiilor și prof. Szucs Tunde de la Liceul Sportiv, fiind urmați de 27 elevi din clasa a VI-a D de la Șc. Gimnazială ”Oltea Doamna” însoțiți de d-na prof. Faur Patricia și d-na prof. Biriș Mihaela. S-au plantat peste 700 sute de puieți din speciile Gorun.
Tot în data de 29 martie 2018 dar în raza O.S. Aleșd, UP II parcela 201E a avut loc o lecție de educație ecologică cu participarea unui grup de 15 elevi din clasa pregătitoare de la Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” din aleșd însoțiți de 2 cadre didactice. Acțiunea a fost coordonată de personalul O.S. Aleșd (un inginer și 4 pădurari) având un invitat special, un silvicultor pensionar. Lecția a constat într-o discție interactivă pe tema ”De ce să iubim pădurea”, o acțiune de plantare a câteva sute de puieți forestieri de Duglas și s-a încheiat prin recompensarea micilor ecologiști cu suc, banane, biscuiți și bomboane. La plecare am obținut promisiunea că vor reveni și în anul viitor.
Am demarat deja procedura pentru a asigura sponsorizări cu puieți forestieri, Primăriilor partenere (cele care au pădurile în administrarea D.S. Bihor) din județ. Până în prezent avem solicitări pentru sponsorizare, din partea acestora pentru cantitatea de 12.730 bucăți puieți din specia Stejar roșu. Menționăm că puieții oferiți prin sponsorizare sunt pentru amenajare spații verzi, aliniamente, etc. și nu vor putea fi folosiți în vederea reîmpăduririi terenurilor forestiere de pe care s-a recoltat anterior masă lemnoasă.
De asemenea în baza unor protocoale de colaborare s-au oferit gratuit peste 100 puieți pentru plantat Liceului Otodox ”Ep. R. Ciorogariu”, Palatul Copiilor și Elevilor, Grădiniței cu Program Prlungit nr. 53 și Grădiniței cu Program Prelungit nr. 45 toate din Oradea.
Pentru perioada următoare avem programate și alte acțiuni de plantare în fond forestier atât în raza O.S. Oradea, în împrejurimile orașului (zona Hidișel) cât și la celelalte ocoale din structura Direcției Silvice. Astfel în data de 04.04.2018 este programată o acțiune similară cu cele prezentate mai sus cu un grup de ”Cercetași” în pădurea de la Hidișel, iar în 14 aprilie 2018 vom avea la plantat un ONG într-unu din șantierele de împădurire din raza O.S. Beiuș.
Am avut până la această dată contacte și cu alte entități din județ, care sperăm să se concretizeze cu ieșiri în teren pentru efectuarea de plantări.
Acestea sunt acțiunile care sunt anunțate deja dar doritorii (școli, grupuri de persoane, etc.) se pot adresa Direcției Silvice Bihor și în măsura în care dispunem de suprafețe apte pentru împădurire și timpul ne mai permite vor fi organizate și alte asemenea evenimente. Trebuie menționat că vremea este totuși destul de avansată fapt ce face tot mai dificil de a organiza după aceste date alte asemenea acțiuni în zonele de câmpie.
Vă mulţumim pentru colaborare.