Anunt amenajament Sudrigiu

RNP ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra ședinței de dezbatere publică a alternativei finale a planului „Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sudrigiu, U.P I-VII”, și a Raportului de mediu,care va avea loc in data de 08.01.2017 ora 14 la OS.Sudrigiu din localitatea Sudrigiu, nr.144, în vederea obținerii avizului de mediu conform H.G.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
Informațiile privind alternativa finală a planului menționat, inclusiv Raportul de mediu, pot fi consultate zilnic la sediul APM Bihor , str.B-dul Dacia nr.25/A și la DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, str.M.Eminescu nr.15 de luni până vineri intre orele 9,00-14,00