Anunţ public privind decizia etapei de încadrare R.N.P. ROMSILVA Direcția Silvică Bihor RA

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, titular al proiectului “Realizarea lucrării Drum forestier Chențu – Valea Putrii, Studiu de fezabilitate”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în Ocolul Silvic Remeți, UP II Moliviș, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.