Deschiderea ”Luna Plantării Arborilor” ediția 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 397,32 hectare din care 274,79 ha regenerări naturale şi 122,53 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 30,87 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza cca. 650 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite.
Acțiunile din cadrul „LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”, se vor desfășura în perioada 15 martie – 15 aprilie.
Pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor îşi propune în cadrul LUNII PLANTĂRII ARBORILOR o serie de manifestări şi acţiuni şi anume:
Acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătit un șantier de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 75A% în suprafață totală de 2,6 ha. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu unitățile de învățământ din zona orașului Oradea. De asemenea suntem pregătiți să desfășurăm acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor;
organizarea de manifestări consacrate „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR” (simpozioane, conferinţe, comunicări, informări) la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie;
efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora;
executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond
forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică,
curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond
forestier, etc.;
furnizarea de către ocoalele silvice, la preţuri avantajoase de material săditor,
pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau
împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite
din partea personalului silvic.
Sponsorizări cu material săditor pentru spații verzi, aliniamente, etc.