Excursie de studii a studenților de la Fac. de Silvicultură Brașov în cadrul DS Bihor

În perioada 09 – 11 mai personalul Direcției Silvice Bihor a avut deosebita plăcere de ai avea printre noi pe studenții anului IV din cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere de la Universitatea ”Transilvania” din Brașov.
Cu această ocazie a fost parcurs un itinerar gândit de așa natură încât să dăm posibilitatea viitorilor ingineri să parcurgă cât mai mult din spectrul de activități care fac obiectul muncii în silvicultură.
Activitatea de teren a fost desfășurată pe parcursul celor 3 zile, în raza a 4 ocoale silvice din cadrul D.S. Bihor și anume, Ocolul Silvic Remeți, Ocolul Silvic Beiuș, Ocolul Silvic Sudrigiu și Ocolul Silvic Săcueni, dar și la sediul Parcului Natural Apuseni.
Obiectivele prezentate oaspeților noștri, conduși de prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu, au fost în ordine cronologică: Păstrăvăria Remeți (09 mai 2016), regenerarea mixtă din u.a. 53A 4,14 ha din UP II Roșia, O.S. Beiuș, Atelierul de fructe de pădură, ciuperci comestibile și plante medicinale Beiuș, Plantajul Sudrigiu și Pepiniera Sudrigiu din raza ocolului cu același nume, Parcul Natural Apuseni, Păstrăvăria Chișcău (10 mai 2016) și înainte de a pleca spre Direcția Silvică Satu Mare (11 mai 2016) le-a fost prezentat arboretul din parcela 9B, UP II Săcueni de pe raza O.S. Săcueni, arboret în care au putut observa specii care nu se regăsesc în prea multe zone din țara noastră, Nucul negru (Juglans nigra) și Caria (Caria ovata). Ambele specii sunt importate din USA, ca și Salcâmul și Stejarul roșu și au găsit în această zonă a țării o a doua casă, realizând arborete de o calitate, uneori mai bună decât în țara de origine.
Avem speranța că au plecat din Direcția Silvică Bihor cu un bagaj de cunoștințe tehnice îmbogățit dar nu în ultimul rând cu amintiri dintre cele mai plăcute.