Licitație ciuperci comestibile

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR
Nr. 3871 din 18.05.2021

ANUNȚ

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, jud. Bihor, tel. 0259-413001, 0744-787095, fax 0259-430967, e-mail office@oradea.rosilva.ro, organizează în data de 28.05.2021 o licitaţie publică cu ofertă scrisă în plic închis şi sigilat pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de direcţie în anul 2021.
Oferta cuprinde 75 tone ciuperci comestibile, din care: hribi – 45 tone, gălbiori – 19 tone, ghebe – 10 tone, trufe – 1 tonă.
Licitaţia va avea loc la sediul direcţiei, cu începere de la ora 11.
Documentația de participare se va depune la secretariatul Direcției Silvice Bihor, până în data de 28.05.2021, ora 10.
După terminarea licitaţiei, pentru cantităţile neadjudecate se organizează negocieri.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei sau la telefoanele și e-mail-ul de mai sus.

DIRECTOR
ing. Suciu Teodor Ioan