Ocolul Silvic Oradea

Adresa: str. Constructorilor nr.1, 410188 Oradea

Șef ocol: ing. Pașcalău Ioan
Contabil șef: ec. Pășcuț Liliana
e-mail: oradea@oradea.rosilva.ro
telefon: 0259/431005, 0359/800432, 0372/702229
fax: 0259/431834