Prezentare Pădurea Goronişte

Poiana cu narcise de la Goronişte Se află în raza O.S. Tinca având suprafaţa de 807,2 ha. A fost declarată arie protejată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 19/1995 şi acest statut a fost reconfirmat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate.
În anul 2007 în baza Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964 / 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România a fost instituit regimul de arie naturală protejată pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte, numit în continuare situl ROSCI0155 – Pădurea Goronişte care include integral aria naturală protejată.
Scopul instituirii regimului de protecţie pentru aria naturală protejată de interes naţional Pădurea cu narcise de la Goronişte îl constituie conservarea biodiversităţii, a peisajului şi tradiţiilor locale, în vederea menţinerii sau extinderii arealului speciei protejate – narcisa – Narcisssus angustifolius – care cresc aici la cea mai joasă altitudine din ţară – 100 m., dispersate în arborete de foioase, densitatea acestora fiind variabilă, de la zone compacte cu diametrul de la 1 m la 10 m, până la zone în care exemplarele trăiesc izolat, precum şi încurajarea turismului bazat pe aceste valori.

Pl-mgmt-Goroniste