Aviz amenajament OS Dobrești

 REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu 15, județul Bihor anunță  publicul  interesat  asupra elaborării alternativei finale a planului  “Amenajamentul Ocolului Silvic Dobrești”, amplasat în județul Bihor, încadrat la art. 5, alin. 2, lit. a) și b)din  HG 1076/ 2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe,

Studiul de Evaluare Adecvată, Raportul de Mediu și alternativa finală a planului poate fi consultat în zilele lucrătoare, între orele 09 -14, la sediul DS Bihor, str. Mihai Eminescu 15 precum și în format electronic pe site-ul www.apmbh.ro, și pe site-ul R.N.P. –Direcția Silvică Bihor  – www.dsoradea.ro.

Propunerile justificate ale publicului la Studiul de Evaluare Adecvată, Raportul de Mediu și alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 16.02.2022 la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

R.M-OS-Dobresti

SEA-OS-Dobresti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *