Luna plantarii arborilor 2024

Continuă campania de regenerare/împădurire la Direcția Silvică Bihor.

Ocolul Silvic Remeți este ocolul cu cel mai mare program de regenerare din cadrul DS Bihor cu 129,3 ha din care 113,07 ha de împăduriri. Este vorba de regenerarea suprafețelor afectate de doborâturile de vânt și /sau gândacii de scoarță. Dintre acestea pentru mai mult de 76 ha s-au făcut demersuri pentru obținerea finanțării prin PNRR.

Se vor planta peste 450 mii puieți pentru plantațiile din acest an și alte aproape 100 mii puieți pentru consolidarea plantațiilor din anii anteriori.

Anunț Ocolul Silvic Remeți

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA.DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR , în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a amenajamentului silvic pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Remeți , județul Bihor, cuprinsă în U.P I- Boceasa, UP II- Moliviș, UP III- Remeți, UP IV Iadolina, UP V – Valea Iadului , titular RNP – ROMSILVA, administrat de O.S. Remeți,  propus a fi realizat  pe teritoriul UAT: Bratca, Bulz, Căbești, Curățele,   județul Bihor, și Negreni, Mărgău, Poieni, Săcuieu, județul Cluj,  pot fi consultate la sediul RNP – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR  și la sediul APM Bihor, B – l Dacia nr. 25 / A, de luni- vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul APM Bihor,  tel. 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro şi la RNP – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR,   cu sediul în municipiul Oradea, str. M. Eminescu, nr. 15 tel. 0259413001, fax. 0259430967, e-mail office@ oradea.rosilva.ro. , în  maxim de 30 de zile de la data publicării.

DIRECTOR

ing. Suciu Teodor