Aviz amenajament OS Tinca

Evidențiat

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA.DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR , în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Tinca , județul Bihor, cuprinsă în U.P I- Pusta, UP II- Topile, UP III- Hodișel, UP IV Boboștea, UP V – Mihiș”, titular RNP – ROMSILVA, administrat de O.S. Tinca,  propus a fi realizat  pe teritoriul UAT: Avram Iancu, Batăr, Cefa, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Gepiu, Hidișelu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Lăzăreni, Nojorid, Olcea,  Sânmartin , Șoimi, Tinca și municipiul Oradea,  județul Bihor  și finalizarea Raportului de mediu, care pot fi consultate la sediul RNP – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR  și la sediul APM Bihor, B – l Dacia nr. 25 / A, de luni- vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului şi propunerile scrise se primesc zilnic la sediul APM Bihor,  tel. 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro şi la RNP – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR,   cu sediul în municipiul Oradea, str. M. Eminescu, nr. 15 tel. 0259413001, fax. 0259430967, e-mail office@ oradea.rosilva.ro,  până la data de 10 octombrie 2021

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

Raport-Mediu-Tinca

SEA-Tinca

Aviz amenajament OS Sacueni

Evidențiat

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Săcueni, județul Bihor, cuprins în UP I- Sâniob, UP II- Săcueni, UP III- Șimian, UP IV Valea lui Mihai”, titular RNP – ROMSILVA – administrat de O.S. Săcueni,  propus a fi realizat  pe teritoriul orașelor Marghita, Săcueni și Valea lui Mihai precum și a UAT: Curtuișeni, Șimian, Abrămuț, Buduslău, Diosig, Sălard,  Ciuhoi, Roșiori, Chișlaz din județul Bihor și Pișcolt din județul Satu Mare și finalizarea Raportului de mediu, care pot fi consultate la sediulRNP-ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR  și la sediul APM Bihor, B – l Dacia nr. 25 / A, de luni – vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul APM Bihor,  tel. 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro și la RNP- ROMSILVA- DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în municipiul Oradea, str. M. Eminescu, nr.15 tel.0259413001, fax. 0259430967, e-mail office@oradea.rosilva.ro,  până la data de 10 octombrie 2021.

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

Raport-Mediu-Sacueni

SEA-Sacueni

Aviz amenajament OS Marghita

Evidențiat

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Marghita”, întocmit pentru U.P.I Pădurea Mare, U.P. II Viișoara, U.P. III Fagu Balc, U.P. IV Rovina, U.P V Cuzap, U.P.VI Pădurea Neagră și U.P.VII Tătăruș,  amplasat în județul Bihor pe o suprafață de 8320,37 ha, în județul Satu Mare pe o suprafață de 366,47 ha și în județul Sălaj pe o suprafață de 2,65 ha și finalizarea Raportului de mediu, care pot fi consultate la sediul RNP-ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR şi la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25 / A, localitatea Oradea, de luni- vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, tel. 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro și la sediul RNP – ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în Municipiul Oradea, str. M.  Eminescu, nr. 15,  tel. 0259413001, fax. 0259430967, e-mail office@oradea.rosilva.ro,  până la data de 10 octombrie 2021.

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

Raport-Mediu-amenaj-OS-Marghita

SEA-amenaj-OSMarghita

Anunt amenajament Sudrigiu

RNP ROMSILVA-Direcția Silvică Bihor, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra ședinței de dezbatere publică a alternativei finale a planului „Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sudrigiu, U.P I-VII”, și a Raportului de mediu,care va avea loc in data de 08.01.2017 ora 14 la OS.Sudrigiu din localitatea Sudrigiu, nr.144, în vederea obținerii avizului de mediu conform H.G.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
Informațiile privind alternativa finală a planului menționat, inclusiv Raportul de mediu, pot fi consultate zilnic la sediul APM Bihor , str.B-dul Dacia nr.25/A și la DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, str.M.Eminescu nr.15 de luni până vineri intre orele 9,00-14,00

DS Bihor oferă la vânzare puieți forestieri

Direcția Silvica Bihor oferă spre vânzare puieți forestieri din speciile:
Stejar roșu (american) cu dimensiuni cuprinse între 0,5 și 1,5 metri,
Nuc negru (american) cu dimensiuni între 0,3 și 0,7 metri.
Pentru detalii vă rugăm să sunați la Directia Silvică Bihor, tel. 0259/413001.

Anunț public acord mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu R.N.P. ROMSILVA Direcția Silvică Bihor RA

Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA Direcția Silvică Bihor RA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Realizarea lucrării Drum Forestier Chențu – Valea Putrii, Studiu de fezabilitate, propus a fi amplasat în comuna Budureasa, Ocolul Silvic Remeți, U.P. II Moviliș, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25A, Oradea, jud. Bihor şi la sediul Direcției Silvice Bihor, str. Mihai Eminescu, nr. 15, Oradea, jud. Bihor în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25A, Oradea, jud. Bihor.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare R.N.P. ROMSILVA Direcția Silvică Bihor RA

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, titular al proiectului “Realizarea lucrării Drum forestier Chențu – Valea Putrii, Studiu de fezabilitate”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în Ocolul Silvic Remeți, UP II Moliviș, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Licitatie plante medicinale

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR
Nr. 3808 din 17.05.2021

ANUNT

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ
BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, tel. 0259-413001, 0744-787095, fax 0259-430967, e-mail office@oradea.rosilva.ro, organizează în data de 27.05.2021 o licitație publică cu ofertă scrisă în plic închis și sigilat pentru vânzarea de plante medicinale.
Oferta cuprinde 27680 kg plante medicinale, după cum urmează:
-7680 kg plante medicinale în stare uscată, din care: flori de soc negru – 930 kg, flori de tei – 1250 kg, flori și frunze de păducel — 1000 kg, sunătoare (herba) – 4500 kg;
– 20000 kg plante medicinale (flori de soc negru) în stare verde.

Licitația va avea loc la sediul direcției, cu începere de la ora 11.
Documentația de participare se va depune la secretariatul Direcției Silvice Bihor, până în data de 27.05.2021, ora 10.

După terminarea licitației, pentru cantitățile neadjudecate se organizează negocieri.

Informații suplimentare se pot obține la sediul direcției sau la telefoanele și e-mail-ul de mai sus.

DIRECTOR Suciu Teodor Ioan

Licitație ciuperci comestibile

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR
Nr. 3871 din 18.05.2021

ANUNȚ

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, jud. Bihor, tel. 0259-413001, 0744-787095, fax 0259-430967, e-mail office@oradea.rosilva.ro, organizează în data de 28.05.2021 o licitaţie publică cu ofertă scrisă în plic închis şi sigilat pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de direcţie în anul 2021.
Oferta cuprinde 75 tone ciuperci comestibile, din care: hribi – 45 tone, gălbiori – 19 tone, ghebe – 10 tone, trufe – 1 tonă.
Licitaţia va avea loc la sediul direcţiei, cu începere de la ora 11.
Documentația de participare se va depune la secretariatul Direcției Silvice Bihor, până în data de 28.05.2021, ora 10.
După terminarea licitaţiei, pentru cantităţile neadjudecate se organizează negocieri.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei sau la telefoanele și e-mail-ul de mai sus.

DIRECTOR
ing. Suciu Teodor Ioan