Aviz amenajament OS Aleșd

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu 15, județul Bihor anunţă  publicul  interesat  asupra elaborării alternativei finale a planului  “Amenajamentul UP VII Vârciorog, Ocolului Silvic Aleșd”, amplasat în județul Bihor, încadrat la art. 5, alin. 2, lit. a) şi b) din  HG 1076/ 2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

         Studiul de Evaluare Adecvată, Raportul de Mediu şi alternativa finală a planului poate fi consultat în zilele lucrătoare, între orele 09-14, la sediul DS Bihor, str. Mihai Eminescu 15 precum și in format electronic pe site-ul www.apmbh.ro, și pe site-ul R.N.P. –Direcția Silvică Bihor. Propunerile justificate ale publicului la Studiul de Evaluare Adecvată, Raportul de Mediu şi alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 30.03.2022 la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

RM-OS-AL

SEA-OS-AL

Emitere aviz de mediu pentru ”Amenajamentul Ocolului Silvic Marghita”

Agenția pentru Protecția Mediului  Bihor anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru ”Amenajamentul Ocolului Silvic Marghita”, întocmit pentru U.P.I Pădurea Mare, U.P. II Viișoara, U.P. III Fagu Balc, U.P. IV Rovina, U.P V Cuzap, U.P.VI Pădurea Neagră și U.P.VII Tătăruș, în suprafață totală de 8689,49 ha, amplasat în județul Bihor pe o suprafață de 8320,37 ha, în județul Satu Mare pe o suprafață de 366,47 ha și în județul Sălaj pe o suprafață de 2,65 ha. județul Bihor, Satu Mare, Sălaj,  titular de plan Direcția Silvică Bihor. 

Decizia de emitere a avizului de mediu se va afișa pe pagina de internet a A.P.M. Bihor http://apmbh.anpm.ro, la sediul titularului de plan şi la sediul A.P.M. Bihor, localitatea Oradea, Bv. Dacia, nr. 25A, județul Bihor, în zilele de luni până vineri între orele 9-14, în termen de 5 zile.

Organizare ședință de  dezbatere publică a alternativei finale a planului și a Raportului de mediu pentru “Amenajamentul UP VII Vârciorog, Ocolul Silvic Aleșd”

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu 15, județul Bihor, anunță  publicul  interesat  asupra organizării ședinței de  dezbatere publica a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru Amenajamentul UP VII Vârciorog, Ocolul Silvic Aleșd, care va avea loc la sediul Ocolului Silvic Aleșd, în data de 07.04.2022, ora 13:00.

Raportul de mediu şi alternativa finală a planului poate fi consultate pe site-ul www.apmbh.ro, și pe site-ul R.N.P. –Direcția Silvică Bihor.

Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu și la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 07.04.2022  (data dezbaterii publice) la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro

Organizare ședință de  dezbatere publică a alternativei finale a planului și a Raportului de mediu pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Dobrești

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu 15, județul Bihor, anunţă  publicul  interesat  asupra organizării ședintei de  dezbatere publica a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru “Amenajamentul Ocolului Silvic Dobrești”, care va avea loc la sediul Ocolului Silvic Dobrești, în data de 18.03.2022, ora 13:00.

Raportul de mediu şi alternativa finală a planului poate fi consultate pe site-ul www.apmbh.ro, și pe site-ul R.N.P. –Direcția Silvică Bihor.

Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu şi la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 18.03.2022  (data dezbaterii publice) la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro

Emitere aviz de mediu pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Tinca

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bihor anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Tinca, județul Bihor, cuprinsă în U.P I- Pusta, UP II- Topile, UP III- Hodișel, UP IV Boboștea, UP V – Mihiș,  titular de plan Direcția Silvică Bihor. 

          Documentele care privesc planul/programul adoptat  și Decizia de emitere a avizului de mediu pot fi consultate pe site-ul apmbh la următoarea adresă http://apmbh.anpm.ro, și sediul APM Bihor din Oradea, str. Bulevardul  Dacia, nr. 25/A, de luni până joi, între orele 9-12, vineri între orele 9-11.

Emitere aviz de mediu pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Săcueni

          Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bihor anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Săcueni, județul Bihor, cuprinsă în U.P I- Sâniob, UP II- Săcueni, UP III- Șimian, UP IV Valea lui Mihai”,  titular de plan Direcția Silvică Bihor.

Documentele care privesc planul/programul adoptat și Decizia de emitere a avizului de mediu pot fi consultate pe site-ul apmbh la următoarea adresă http://apmbh.anpm.ro, și sediul APM Bihor din Oradea, str. Bulevardul  Dacia, nr. 25/A, de luni până joi, între orele 9-12, vineri între orele 9-11.

Aviz amenajament OS Dobrești

 REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu 15, județul Bihor anunță  publicul  interesat  asupra elaborării alternativei finale a planului  “Amenajamentul Ocolului Silvic Dobrești”, amplasat în județul Bihor, încadrat la art. 5, alin. 2, lit. a) și b)din  HG 1076/ 2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe,

Studiul de Evaluare Adecvată, Raportul de Mediu și alternativa finală a planului poate fi consultat în zilele lucrătoare, între orele 09 -14, la sediul DS Bihor, str. Mihai Eminescu 15 precum și în format electronic pe site-ul www.apmbh.ro, și pe site-ul R.N.P. –Direcția Silvică Bihor  – www.dsoradea.ro.

Propunerile justificate ale publicului la Studiul de Evaluare Adecvată, Raportul de Mediu și alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 16.02.2022 la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

R.M-OS-Dobresti

SEA-OS-Dobresti

Aviz amenajament OS Tinca

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA.DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR , în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Tinca , județul Bihor, cuprinsă în U.P I- Pusta, UP II- Topile, UP III- Hodișel, UP IV Boboștea, UP V – Mihiș”, titular RNP – ROMSILVA, administrat de O.S. Tinca,  propus a fi realizat  pe teritoriul UAT: Avram Iancu, Batăr, Cefa, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Gepiu, Hidișelu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Lăzăreni, Nojorid, Olcea,  Sânmartin , Șoimi, Tinca și municipiul Oradea,  județul Bihor  și finalizarea Raportului de mediu, care pot fi consultate la sediul RNP – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR  și la sediul APM Bihor, B – l Dacia nr. 25 / A, de luni- vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului şi propunerile scrise se primesc zilnic la sediul APM Bihor,  tel. 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro şi la RNP – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR,   cu sediul în municipiul Oradea, str. M. Eminescu, nr. 15 tel. 0259413001, fax. 0259430967, e-mail office@ oradea.rosilva.ro,  până la data de 10 octombrie 2021

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

Raport-Mediu-Tinca

SEA-Tinca

Aviz amenajament OS Sacueni

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Săcueni, județul Bihor, cuprins în UP I- Sâniob, UP II- Săcueni, UP III- Șimian, UP IV Valea lui Mihai”, titular RNP – ROMSILVA – administrat de O.S. Săcueni,  propus a fi realizat  pe teritoriul orașelor Marghita, Săcueni și Valea lui Mihai precum și a UAT: Curtuișeni, Șimian, Abrămuț, Buduslău, Diosig, Sălard,  Ciuhoi, Roșiori, Chișlaz din județul Bihor și Pișcolt din județul Satu Mare și finalizarea Raportului de mediu, care pot fi consultate la sediulRNP-ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR  și la sediul APM Bihor, B – l Dacia nr. 25 / A, de luni – vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul APM Bihor,  tel. 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro și la RNP- ROMSILVA- DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în municipiul Oradea, str. M. Eminescu, nr.15 tel.0259413001, fax. 0259430967, e-mail office@oradea.rosilva.ro,  până la data de 10 octombrie 2021.

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

Raport-Mediu-Sacueni

SEA-Sacueni

Aviz amenajament OS Marghita

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Marghita”, întocmit pentru U.P.I Pădurea Mare, U.P. II Viișoara, U.P. III Fagu Balc, U.P. IV Rovina, U.P V Cuzap, U.P.VI Pădurea Neagră și U.P.VII Tătăruș,  amplasat în județul Bihor pe o suprafață de 8320,37 ha, în județul Satu Mare pe o suprafață de 366,47 ha și în județul Sălaj pe o suprafață de 2,65 ha și finalizarea Raportului de mediu, care pot fi consultate la sediul RNP-ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR şi la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25 / A, localitatea Oradea, de luni- vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, tel. 0259-444590, fax 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro și la sediul RNP – ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR, cu sediul în Municipiul Oradea, str. M.  Eminescu, nr. 15,  tel. 0259413001, fax. 0259430967, e-mail office@oradea.rosilva.ro,  până la data de 10 octombrie 2021.

RAPORTUL DE MEDIU și STUDIUL pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național pot fi consultate mai jos:

Raport-Mediu-amenaj-OS-Marghita

SEA-amenaj-OSMarghita