Prezentare Situl Natura 2000 ROSCI0145 Pădurea de la Alparea

Situl Natura 2000 ROSCI0145 Pădurea de la Alparea – Bihor are o suprafaţă de 402,0 ha şi este situat in istorica Crişana, în raza localităţii Alparea, în bazinul hidrografic al râului Crişul Repede.
Administrativ este parte integrantă a Ocolului Silvic Oradea din cadrul Directiei Silvice Bihor.
Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea a parcurs aceleaşi etape ca şi în cazul precedent. Scopul instituirii regimului de protecţie pentru aria naturală protejată de interes naţional Pădurea cu narcise din Oşorhei îl constituie conservarea biodiversităţii speciilor de herpetofauna, a peisajului şi tradiţiilor locale, în vederea menţinerii sau extinderii arealului speciei protejate – narcisa – precum şi încurajarea turismului bazat pe aceste valori.
Situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea include integral aria naturală protejată Pădurea cu narcise de la Oşorhei.

Pl-mgmt-Alparea