Azi 15 martie 2017 începe ”Luna Plantării Arborilor”

COMUNICAT DE PRESĂ


Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 419,88 hectare din care 344,98 ha regenerări naturale şi 74,90 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 52,45 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza cca. 650 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite.
Acțiunile din cadrul „LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”, se vor desfășura în perioada devenită, deja tradițională, 15 martie – 15 aprilie.
Pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor îşi propune în cadrul LUNII PLANTĂRII ARBORILOR o serie de manifestări şi acţiuni şi anume:
 Acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătit un șantier de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 68E% în suprafață totală de 1,8 ha. Perioada de desfășurare a acestor acțiuni de plantare este 15-31.03.2017 atât cât ne permit condițiile meteo și până la finalizarea împăduririi șantierului amenajat în acest sens. Prima acțiune de acest gen este în data de 17.03.2017 în locul amintit mai sus. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu unitățile de învățământ din zona orașului Oradea. De asemenea în măsura în care vom fi solicitați suntem pregătiți să desfășurăm acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor;
 organizarea de manifestări consacrate „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR” (simpozioane, conferinţe, comunicări, informări) la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie;
 efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora;
 executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond
forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică,
curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond
forestier, etc.;
 furnizarea de către ocoalele silvice, la preţuri avantajoase de material săditor,
pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau
împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite
din partea personalului silvic.

Acțiuni de plantare desfășurate în 17 martie 2017

Profesori şi elevi de la Școala Internațională Agora și de la Șc. Gimnazială ”Szacsvay Imre”, în colaborare cu Direcţia Silvică Bihor, au participat în data de 17 martie la o acțiune de plantat în șantierul de împădurire situat în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 68E în suprafață totală de 1,8 ha. Au participat 20 de copiii (clasele V – VIII) de la Școala Internațională Agora însoțiți de 2 cadre didactice, fiind urmați de 50 elevi din ciclul gimnazial de la Șc. Gimnazială ”Szacsvay Imre” însoțiți de d-na prof. Mihalache Anca și d-na prof. Tăut Eliza. S-au plantat câteva sute de puieți din speciile Gorun, Stejar pedunculat și Cireș.
Tot în data de 17 martie 2017 dar în raza O.S. Remeți, UP V parcela 104E în suprafață de 0,35 ha, 20 de reprezentanți ai SRI Bihor au plantat cca. 1500 puieți forestieri din speciile Brad, Fag și Paltin de munte.
Acestea sunt acțiunile care sunt anunțate deja dar doritorii (școli, grupuri de persoane, etc.) se pot adresa Direcției Silvice Bihor și în măsura în care dispunem de suprafețe apte pentru împădurire și timpul ne mai permite vor fi serviți cu mare plăcere. Trebuie menționat că vremea este totuși destul de avansată fapt ce face tot mai dificil de a organiza după aceste date alte asemenea acțiuni în zonele de câmpie.
De partea tehnică a acestor activități se ocupă ing. Mircea Faur din centrala Direcției Silvice Bihor ajutat fiind de personalul de teren din cadrul O.S. Oradea.
Vă mulţumim pentru colaborare.

Actiuni plantare 22-28 martie 2017

Aşa cum am menționat în informarea anterioară, în perioada 22 – 28 martie 2017 desfăşurăm mai multe acţiuni de plantare de puieți forestieri în pădurile administrate de Direcția Silvică Bihor, la care au participat elevi de la școlile din orașul Oradea și angajați ai unor societăți bihorene, pe bază de voluntariat.
Astfel, vineri 24.03.2017 s-a consumat deja una dintre aceste acțiuni, cu participarea a aproape 100 de elevi din școlile orădene. Ziua a început avându-i la plantat pe elevii (16 elevi) Liceului cu Program Sportiv ”Bihorul” din Oradea conduși de prof. Bochiș Liviu de la Palatul Copiilor și prof. Carmen Laurențiu de la Lic. cu Program Sportiv ”Bihorul”.
Au urmat apoi 31 de elevi de la Școala Gimnazială ”Oltea Doamna” din Oradea, clasa a V-a B și a VIII-a C conduși de dir. adj. prof. Bocoi Liliana, prof. Faur Patricia, prof. Biriș Mihaela și prof. Chirilă Otilia.
Acțiunea s-a încheiat cu elevii din ciclul gimnazial și de liceu de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, coordonați de prof. Filip Otila și prof. Șchiop Felicia. Au participat 49 de copii.
Copiii au reușit să planteze circa 1800 puieți forestieri din speciile Gorun și Stejar pedunculat fiind răsplătiți la finalul activității cu câte un ”Certificat de Viitor” prin care se certifică faptul că au participat la acțiunea de plantare din data de 24.03.2017 organizată de Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția Silvică Bihor.
În paralel cu copiii am avut în șantierul de reîmpădurire din UP VI Hidișel, u.a. 68E peste 100 de angajați ai SC Celestica România care în cele cca. 5 ore de muncă au plantat peste 2500 puieți forestier de Gorun și Stejar pedunculat.
Marți, 28.03.2017 ne-am bucurat de prezența în șantierul de împăduriri de la Băile Felix (în spatele Hotel Prezident) a ”spiridușilor” din grupa mijlocie A (19 spiriduși) și a ”inimioarelor” din grupa mică B de la Grădinița (17 inimioare) cu Program Prelungit nr. 30 ”Mugurel” coordonați de prof. Ruja Lenuța, prof. Pălăcean Anca, prof. Dume Gabriela, prof. Negrău Lucia și admin. Lăzău Nicoleta. Micuții silvicultori s-au arătat foarte implicați și devotați acțiunii de plantare.

Luna plantării arborilor 2017 la final

Pe lângă acțiunile prezentate anterior în comunicatele transmise către media locală, D.S. Bihor a coordonat și desfăşurat mai multe astfel de acțiuni în perioada 27.03.-15.04.2017.
– în data de 27.03.2017 am avut alături de noi, angajaţii D.S. Bihor și ai Ocolului Silvic Aleşd, la iniţiativa lor, peste 50 de membri ai TSD Bihor, la o acţiune specifică perioadei, de plantare de puieţi forestieri pe Valea Huţii, Lugaşu de Sus.
– în data de 31.03.2017 a avut loc, probabil cea mai amplă acțiune de plantare desfășurată în acest an. În parteneriat cu SC Inteva Products Salonta SRL, punct de lucru Oradea și cu acceptul Primăriei Ineu – proprietarul terenului s-a realizat plantarea unui hectar de pădure (5.000 puieți forestieri din speciile gorun, cer și cireș). La acțiune au participat 128 de angajați ai societății aminitite și au lucrat cu mare plăcere și interes supravegheați îndeaproape de cei 7 angajați ai Direcției Silvice Bihor care au fost de față.
– În data de 05.04.2017, angajații Ocolului Silvic Aleşd au avut bucuria şi plăcerea de a avea alături colectivul clasei a VI-a A de la Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, îndrumat de doamna dirigintă profesor Melinda Coriteac. Cu acest prilej au fost prezentate, teoretic şi practic, de către cadrele tehnice silvice şi însuşite cu plăcere şi atenție de către copii, noțiuni privind plantarea puieților din diverse specii forestiere.
Dorim să mulțumim tuturor partenerilor, cadrelor didactice dar în mod deosebit copiilor pentru participare și pentru implicarea lor în acțiunile de plantare intreprinse de Direcția Silvică Bihor și ocoalele silvice din structura sa în această perioadă.