Deschiderea ”Luna Plantării Arborilor” ediția 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

LUNA PLANTĂRII ARBORILOR

Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 382,12 hectare din care 271,99 ha regenerări naturale şi 110,13 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 31,87 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza peste 725 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite.
Acțiunile din cadrul „LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”, se vor desfășura în perioada 15 martie – 15 aprilie.
Pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor îşi propune în cadrul LUNII PLANTĂRII ARBORILOR o serie de manifestări şi acţiuni şi anume:
Acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătite mai multe șantiere de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, UP V Alparea u.a. 56F% în suprafață totală de 2,6 ha și UP I u.a. 8A în suprafață de 2,5 ha pădure proprietatea Primăriei Sârbi. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu unitățile de învățământ din zona orașului Oradea, diverse organizații locale și societăți comerciale, etc. De asemenea suntem pregătiți să desfășurăm acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor;
organizarea de manifestări consacrate „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR” (simpozioane, conferinţe, comunicări, informări) la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie;
efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora;
executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond
forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică,
curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond
forestier, etc.;
furnizarea de către ocoalele silvice, la preţuri avantajoase de material săditor,
pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau
împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite
din partea personalului silvic.
Sponsorizări cu material săditor pentru spații verzi, aliniamente, etc.

Acțiuni educație ecologică 18 – 22 martie 2019

Aşa cum obişnuim în fiecare an şi cum am promis cu ocazia deschiderii „Lunii Plantării Arborilor”, Direcţia Silvică Bihor desfăşoară mai multe acţiuni dedicate naturii în general şi pădurii în special. Vă prezentăm în cele ce urmează acţiunile desfăşurate în perioada 18 martie – 22 martie 2019.
Deschiderea „Lunii Plantării Arborilor” s-a desfășurat în data de 15 martie 2019.
Profesori şi elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” împreună cu Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea au deschis șirul acțiunilor de plantare din ediția din acest an a Lunii Plantării Arborilor, desfășurate în acest an în pădurea de la Băile 1 Mai, UP V Alparea u.a. 46%, șantier de împădurire în suprafață de 2,0 ha. Astfel în data de 19 martie 2019 au participat 17 copiii (clasele V – VIII) de la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” însoțiți de prof. Bochiș Liviu și prof. Filip Carmen de la Palatul Copiilor și prof. Szucs Tunde de la Liceul Sportiv.
În data de 21 martie 2019 în raza O.S. Tinca, UP I parcela 236C%, cantonul Pusta – pădurea proprietate publică a statului în suprafață de 3,00 ha, 10 de elevi din clasa a V și VI-a de la Școala Generală Călacea din Călacea însoțiți de prof. Ile Marius și prof. Gavra Sorin au participat sub îndrumarea personalului O.S. Tinca la o acțiune de plantare în fond forestier. S-au plantat peste 200 puieți forestieri de foioase.
Vineri 22 martie 2019 ne-au bucurat cu prezența elevii claselor a IX A, X A și XI A (25 elevi) de la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” însoțiți de prof. Popa Lucian și prof. Vințeler Lucian. Aceștia au fost urmați de un grup de elevi din clasa a VII-a D de la Șc. Gimnazială ”Oltea Doamna” însoțiți de prof. Faur Patricia împreună cu elevi ai clasei a VII-a de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea coordonați de prof. Biriș Mihaela.
S-au plantat în aceste acțiuni peste 800 sute de puieți din specia Gorun.
Sâmbătă 23 martie un grup de 35 elevi din cadrul organizației Leo Black Eagle Oradea au fost implicați la o acțiune de plantare organizată în raza O.S. Tinca într-un șantier de împădurire în suprafață de 3,26 ha, în zona localității Apateu. Tinerii voluntari s-au arătat extrem de implicați și dispuși la muncă reușind să planteze în cele câteva ore petrecute în șantierul de împădurire peste 1000 puieți.
Tot sâmbătă dar în Pădurea 1 Mai Asociația pentru Educație și Formare ”Topformalis” Oradea a desfășurat în cadrul proiectului educativ ”Împădurind, salvăm natura!”o acțiune de voluntariat la care au participat 20 de persoane coordonate de prof. univ. dr. Blândul Valentin Cosmin și prof. Boțog Mircea.
Am demarat deja procedura pentru a asigura sponsorizări cu puieți forestieri, Primăriilor partenere (cele care au pădurile în administrarea D.S. Bihor) din județ. Până în prezent avem solicitări pentru sponsorizare, din partea acestora pentru cantitatea de 1.500 bucăți puieți din speciile Stejar roșu și Salcâm. Menționăm că puieții oferiți prin sponsorizare sunt pentru amenajare spații verzi, aliniamente, etc. și nu vor putea fi folosiți în vederea reîmpăduririi terenurilor forestiere de pe care s-a recoltat anterior masă lemnoasă.
Pentru perioada următoare avem programate și alte acțiuni de plantare în fond forestier atât în raza O.S. Oradea, în împrejurimile orașului (pădurea 1 Mai) cât și la celelalte ocoale din structura Direcției Silvice. Astfel în data de 27.03.2019 este programată o acțiune similară cu cele prezentate mai sus cu copii de la grădinițe și școli din Oradea în pădurea 1 Mai.
Cea mai amplă acțiune de voluntariat organizată pe raza Direcției Silvice Bihor, va avea loc sâmbătă 30 martie în parteneriat cu Asociația Ecoasist, Proiectul este intitulat ”Plantăm Fapte Bune” și este primul an când se organizează în județul Bihor fiind așteptați să participe la această acțiune peste 500 de voluntari. Acțiunea de plantare se va desfășura în apropiere de localitate Sârbi, în pădurea proprietate a comunei Sârbi, într-un șantier de 2,5 de ha.
Trebuie menționat că vremea este destul de avansată fapt ce face tot mai dificil de a organiza după aceste date alte asemenea acțiuni în zonele de câmpie.
Vă mulţumim pentru colaborare.

Actiuni educație ecologică 25 – 30 martie 2019

INFORMARE ACȚIUNI PLANTARE

Aşa cum obişnuim în fiecare an şi cum am promis cu ocazia deschiderii „Lunii Plantării Arborilor”, Direcţia Silvică Bihor desfăşoară mai multe acţiuni dedicate naturii în general şi pădurii în special. Vă prezentăm în cele ce urmează acţiunile desfăşurate în perioada 25 martie – 30 martie 2019.
În data de 21 martie 2019 în raza O.S. Oradea, în pădurea de la Băile 1 Mai, UP V Alparea u.a. 46%, șantier de împădurire în suprafață de 2,0 ha – pădurea proprietate publică a statului, 15 de elevi de la Colegiul Național ”Iosif Vulcan” din Oradea însoțiți de prof. Anca Crișan și prof. Kleszken Eva au participat sub îndrumarea personalului de la Direcția Silvică Bihor și O.S. Oradea la o acțiune de plantare în fond forestier.
Au urmat în același șantier de împădurire, probabil cei mai simpatici parteneri în acțiunile de plantare, peste 30 de copii de la grădinița ”Joyful Learning” din Oradea. Grădinarii s-au dovedit pe cât de pricepuți pe atât de interesați de activitatea desfășurată. Satisfacția avută la plantarea micilor arbori a fost deplină atât în rândul micilor ecologiști cât și al însoțitorilor acestora.
Ziua de plantare s-a încheiat cu prezența unui grup de 40 elevi din clasele a VIII-a, respectiv a XII-a de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” însoțiți de prof. Filip Otila și prof. Șchiop Felicia.
S-au plantat în aceste acțiuni peste 400 sute de puieți din specia Gorun.
Sâmbătă 30 martie în fondul forestier proprietatea Comunei Sârbi, andministrat de Direcția Silvică Bihor, a avut loc una dintre cele mai mari acțiuni de împădurire din țara noastră din această primăvară, în organizarea echipei județeane „Plantăm Fapte Bune în România – Bihor”. Peste 17.500 de puieți (gorun, cireș, frasin și stejar roșu) au fost plantați pe o suprafață de aproximatic 3,5 hectare. Puieți forestieri au fost puși la dispoziție de către Direcția Silvică Bihor.
Aproape 1.000 de persoane înscrise în campanie au plantat pe cele trei hectare și jumătate de teren, puse la dipoziția organizatorilor pentru această acțiune de către Primăria Sârbi.
Scopul proiectului este acela de a planta pe cât mai multe terenuri situate în extravilanul localităților dar în același timp și de a conștientiza populația de necesitatea pădurilor pentru a îmbunătăți calitatea aerului pe care îl inspirăm zi de zi și, implicit, îmbunătățirea calității vieții noastre
Trebuie menționat că, având în vedere stadiul avansat al vremii în zonele de câmpie s-au încheiat acțiunile de plantare. Astfel Direcția Silvică Bihor are realizate până în acest moment peste 200 ha regenerări naturale și 70 ha de împăduriri în fondul forestier de stat și cel administrat pe bază de contracte de administrare.