Modalităţile de contestare a deciziei DS Bihor în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Reclamaţia administrativă, conform modelelor, se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

reclamatie-administrativa