Relevarea specificului Direcției Silvice Bihor

Direcția Silvică Bihor se suprapune peste suprafața județului, care este de 736.991 ha, ceea ce reprezinta 3,12 % din suprafața țării. Ca mărime, județul Bihor face parte dintre judetele mari ale țării, ocupând locul 6.

Personalul silvic îsi desfășoară anumite activități numai în fondul forestier, iar altele și în afara acestuia, cum ar fi pășunile împădurite, pășunile propriu zise sau chiar terenurile agricole.

În fondul forestier personalul silvic aplică legislația specifică acestuia în vederea apărării integrității, a menținerii actualelor limite și gospodării unitare, în contextul unei silviculturi durabile și ecologice.

Personalul silvic luptă pentru creșterea productivității pădurilor și a calității lemnului obținut cât și pentru valorificarea integrală a tuturor produselor pădurii.

Direcția Silvică Bihor valorifică pe lângă lemn, care este produsul principal, ce are ponderea cea mai mare în producția silvica (62%) și alte produse cum ar fi: fructele de pădure (care reprezinta 7% din productia silvica), produsele vânătorești (3%), produsele piscicole (4%), plantele medicinale, ciupercile comestibile, răsina, răchita cultivată, semințele forestiere, mangal de bocșă, prefabricate din lemn, venituri din administrația pădurilor private (24%).

Aceste produse se recoltează din fondul forestier administrat, terenurile agricole, pășuni și golul de munte a căror suprafață se cifreaza la 521.573 ha. Produsele vânătoresti se recoltează din cele 26 fonduri de vânătoare administrate de Direcția silvică, în suprafață de 357.448 ha. Produsele piscicole se produc în cele 2 păstrăvării, obținându-se anual circa 40 tone păstrăv de consum. Anual se recoltează de către Direcția Silvică Bihor 500 – 600 tone fructe de pădure. Pentru manipularea și păstrarea acestor produse nelemnoase, Direcția Silvică Bihor are cea mai mare baza frigorifică din țară, concretizata în cele trei depozite frigorifice de congelare si păstrare, în raza Ocoalelor Beiuș, Aleșd si Oradea, a căror volum se ridică la 1600 mc, din care numai la Centrul de fructe de pădure Beiuș deținem spații frigorifice de peste 1400 mc.

Direcția Silvică Bihor livrează fructele de pădure și ciupercile comestibile cu preponderență în stare congelată. În viitor avem intenția de păstrare a acestor produse spre a fi livrate fie în afara sezonului de recoltare când prețurile de livrare sunt cu mult mai mari, fie să trecem la prelucrarea lor. Ca o forma de prelucrare a fructelor de pădure eficientă o întrevedem deshidratarea, spre a fi folosite la obținerea ceaiurilor aromate, a ceaiurilor medicinale și a produselor pe baza de fulgi – müsli.